Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Magyar Airsoft Szabályzat

 

Készítette: Budapesti Softair Club
2006 február (v2.1)

NYILATKOZAT: az airsoft játékosok nem képviselnek semmilyen katonai vagy félkatonai
szervezetet, politikai, vallási, vagy etnikai csoportot. Az airsoft a paintballhoz hasonló,
biztonságos, erőszakmentes szabadidősport, melyet törvénytisztelő állampolgárok százezrei űznek
világszerte. Az airsoft nem kívánja a háborút, a fegyveres konfliktusokat dicsőíteni, nem a
valóságot szimulálja, nem kiképzőeszköz - csupán egy játék. Az airsoft eszközök olyan
országokban is szabadon birtokolhatók, ahol a legszigorúbb szabályozás alá esik a fegyvertartás.
E dokumentum sokszorosítása és terjesztése a forrás feltüntetésével bárki számára megengedett.
Változtatni rajta, részleteket hozzátenni, felhasználni belőle ugyanakkor nem lehet. E
dokumentumból származó minden más munkának szabad terjesztésűnek kell lennie. A szabályzat
szerzői fenntartják a munkájukhoz fűződő elismerés jogát, és egyúttal mentesítik magukat a
mások által beiktatott módosítások következményei alól. Ez a nyilatkozat elválaszthatatlan része
a dokumentumnak.
* * *

 

MI AZ AIRSOFT?
A szó jelentése műanyaggolyót kilövő légfegyverekre, és a velük űzött csapatjátékra utal. Az
airsoft-fegyverek az eredeti eszközök hasonmásai, ám mind anyagukban, felépítésükben,
működésükben teljesen eltérnek az igazi lőfegyverektől. Teljesítményük tipikusan 0.5-1.5 Joule,
az ennél erősebb eszközök külön szabályozás alá esnek, de még így sem közelítik meg a
szabadon tartható légfegyverekre előírt 7.5 J, vagy a festéklövő-fegyverekre érvényes 15 J
korlátot. A nagyon kis tömegű ún. “BB” lövedékek (0.2-0.25 gramm) nem hagynak
festéknyomot, így az eltalált játékosnak kell a találatot jeleznie. Az airsoft tehát a résztvevők
becsületességén, korrektségén alapszik - inkább komoly hobbi, mint versenysport.
BEVEZETÉS
Minden játékosnak tisztában kell lennie az airsoft szabályokkal, és el kell fogadnia azokat.
Bizonyos játékmódok esetén néhány különleges szabály módosíthatja az itt felsorolt
alapszabályokat - a biztonsági szabályok kivételével! A speciális szabályokra a játék (nyomtatott
vagy elektronikus formában) meghirdetésekor, illetve közvetlenül a játék megkezdése előtt is fel
kell hívni a figyelmet!
A Joule-ban feltüntetett értékek a fegyver “erejét”, a csőből kilépő lövedék energiáját jelzik. A
zárójelben feltüntetett m/s értékek 0.2 grammos BB lövedékkel érvényesek, mivel a fegyverek
bemérését ilyen súlyú lövedékkel végzik. Az eligazodásban segítséget nyújthat az alábbi táblázat:


TORKOLATI ENERGIA ÉS SEBESSÉG (.20 BB-VEL)*
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teljesítmény
besorolás               láb/sec                   m/s                   Joule                 Becsült lőtávolság
                                    (fps)                                                                                  

M90                            280                         85                     0.7                     37m
M100                          330                      100                      1                        45m
M110                          360                      110                      1.2                     49m
M120                          400                      120                      1.5                     55m
M130                          430                      130                      1.7                     58m
Kézi- és támogató fegyverek
(AEG)

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teljesítmény
besorolás               láb/sec                   m/s                   Joule                 Becsült lőtávolság
                                    (fps)                                          

M140                         460                        140                      2                       63m
M150                         490                        150                      2.2                    66m
M160                         530                        160                      2.6                    72m
M170                         560                        170                      2.9                    76m
M180                         600                        180                      3.3                    81m
Kizárólag
mesterlövészfegyverek!

* A táblázatban feltüntetett fps és m/s értékek az áttekinthetőség végett kerekítettek! A lőtávolság
csak hozzávetőleges érték!
BIZTONSÁGI SZABÁLYOK
1. Szemvédő használata: minden játékosnak és játékterület közelében tartózkodó személynek
szemvédőt kell viselnie! Szemvédőt a játék ideje alatt levenni SZIGORÚAN TILOS! Szemvédő
nélküli emberre lőni TILOS! Védőfelszerelés nélkül pályán tartózkodó személy esetén a játékot
azonnal fel kell függeszteni!
2. Szemvédő típusa: a szemvédőnek minden irányból megfelelő védelmet kell nyújtania,
stabilan, elmozdulás nélkül kell a szemüreget védenie, futás, intenzív testmozgás esetén is. Csak
az ANSI Z87.1-2003 szabványnak megfelelő, vagy annál erősebb polikarbonát védőszemüvegek,
paintball-airsoft maszkok használhatók! Acélrács szemvédőként viselése engedélyezett,
amennyiben a huzalvastagság meghaladja a 0.6mm-t, és a rács szövése 4x4mm-nél sűrűbb. A
rácsot használatba vétel előtt alaposan tesztelni kell! Nem megfelelő vagy sérült szemvédő
viselése TILOS és BALESETVESZÉLYES!
Ha a szemvédőn (vagy annak dokumentációjában) nincs megfelelő védelmi fokozat feltüntetve, a
gyártó nem airsoft játékra javasolja, úgy azt viselés előtt tesztelésnek KÖTELEZŐ alávetni! A
játékszervező bármikor elrendelheti a védőeszközök tesztelését. Ilyenkor legalább 120-130m/s
teljesítményű AEG-gel, minimum 3 lövést kell leadni (egyesével) a hátulról megtámasztott
szemvédőre, 1 méter távolságból. Az eszköznek törés-repedés nélkül kell elviselnie a találatokat,
akár a legerősebb fegyverek esetében is.
3. Egyéb védőfelszerelés: épületben, belterekben rendezett közelharc (CQB) játéknál arc- vagy
fogvédő viselése KÖTELEZŐ! Kesztyű, nyak-, térd-, könyökvédő, sisak, szuszpenzor viselése
JAVASOLT!
4. Fegyver: kizárólag 6mm műanyag (vagy környezetbarát) BB gömblövedéket célbajuttató,
tipikusan 0.5-1.5 Joule, maximum 3.3 Joule (180m/s) torkolati energiájú, sorozatgyártásban
készült airsoft-légfegyverek használata engedélyezett. Lézer-irányzékon kívül bármilyen
célzóberendezés használható. 8mm-es airsoft-fegyverek, házilag barkácsolt, átalakított és egyéb
eszközök TILTOTTAK! Tizennyolcadik életévet be nem töltött személy csak nagykorú
felügyeletével használhat airsoft-fegyvert!
FIGYELEM! A szabályzatban közölt teljesítményadatok pusztán felső határértékek, nem
kitűzött célok, amit a játékosnak el kell érnie! Tartsuk észben, hogy minél erősebb eszközt
használunk, annál gyakrabban szorul karbantartásra!
5. Fegyverhasználat: airsoft-fegyvert alkohol, vagy más cselekvőkészséget befolyásoló szer
hatása alatt kezelni TILOS!
a) Airsoft fegyverrel csak célzott lövést szabad leadni! Fedezék mögül kitartott, ablakonajtónyíláson
át bedugott, stb. fegyverrel, vaktában tüzelni TILOS! Kiesett játékosra,
csapattársra, megkülönböztető jelzést viselő személyre lőni TILOS!
b) 1.7 Joule (130m/s) feletti teljesítményű fegyverekkel 20m-nél közelebbről TILOS
játékosra lövést leadni!
c) Épületharcnál, belterekben használt fegyverek torkolati energiája maximum 1.5 Joule
(120m/s) lehet, és csak egyes lövés engedélyezett! Épületben sorozatlövést KIZÁRÓLAG
1 Joule (100m/s) alatti energiájú fegyverrel szabad leadni! Épületek 10m sugarú
körzetében játékosra csak a fenti korlátozásokkal szabad lövést leadni!
d) 2-3m-nél rövidebb lőtávolságnál, ha a szituáció lehetővé teszi (pl. rajtaütés,
hátbakerülés), tüzelés helyett lehetőleg szólítsuk fel az ellenfelet a megadásra! (lásd
Játékszabályok, 6. pont) Közvetlen-közelről, rászorított csőtorkolattal SZIGORÚAN
TILOS játékosra lövést leadni!
e) Állatra TILOS lövést leadni!
f) A játékos legyen tisztában fegyvere teljesítményével. A sebességmérést .20 gramm
tömegű BB lövedékkel kell elvégezni, lehetőleg minden módosítás, karbantartás után! A
játékszervező a fegyverek bemérését bármikor elrendelheti! A bemérés megtagadása a
játékból kizárást vonja maga után!
g) Gázüzemű (HFC-134a, green gas, szén-dioxid, stb.) fegyvereknél sebességmérést a
helyszínen, környezeti hőmérsékletre felmelegedett gáztartállyal, játék előtt kell
elvégezni. Sose használjunk olyan gázt, amit a gyártó/forgalmazó nem javasol
fegyverünkhöz, illetve aminek nem vagyunk tisztában a teljesítményével! Nem megfelelő
hajtógáz használata BALESETVESZÉLYES!
6. Fegyverkezelés: igyekezzünk olyan körültekintően forgatni az airsoft-eszközöket, mintha
igazi fegyverrel bánnánk!
- Játékon kívül lövést KIZÁRÓLAG a kijelölt próbahelyen, biztonságos irányba szabad
leadni!
- Játékterületen kívül a fegyverbe épített biztosító használata KÖTELEZŐ! Játék közben is
használjuk, ha épp nem veszünk részt harci cselekményben!
- Csak a játék kezdetekor, a szervező utasítására töltsük meg a fegyvert, befejezéskor
ürítsük! A játék területén-, és a próbahelyen kívül a tárat vegyük ki!
- FIGYELEM! Ügyeljünk arra, hogy a tár eltávolítása után a csőben még lövedék
maradhat!
- Csak akkor tegyük ujjunkat az elsütőbillentyűre, ha már célra tartjuk a fegyvert. Minden
más esetben a mutatóujjunknak a sátorvason kívül a helye!
- Mindig kezeljük úgy a fegyvert, mintha töltve lenne.
- Amikor csak lehetséges, a csőtorkolat biztonságos irányba mutasson, másik játékost ne
keresztezzen!
- Tüzelés előtt ellenőrizzük a cél mögötti területet.
- Az airsoft fegyvereket töltetlen állapotban, zárt tárolóeszközben kell szállítani. A
hozzátartozó lövedékektől elkülönítve, jól zárható helyen úgy kell tárolni, hogy
illetéktelen személyek ne férjenek hozzá.
7. Nem játékosok a pályán: a játékban aktívan nem résztvevő személyek (felügyelő,
megfigyelő, szervező, fotós-filmes) fluoreszkáló mellényt, vagy más figyelemfelkeltő, élénk
színű ruházatot kötelesek viselni - a kötelező védőfelszerelések mellett! Kívülálló személy
pályára tévedése esetén a játékot haladéktalanul fel kell függeszteni! A megkülönböztető jelzést
viselő-, illetve kívülálló személyekre SZIGORÚAN TILOS tüzelni! A játékszervező
korlátozhatja a nem-játékos résztvevők számát, mozgásterét. A fotósok-filmesek jelenlétükkel
nem zavarhatják a játékot.
8. Pirotechnika: pirotechnikai eszközök használata TILOS – kivétel, ha a szervező másként
rendelkezik. Ebben ez esetben is csak előre meghatározott fajtájú, mennyiségű, I. kategóriás, ún.
“játékos pirotechnikai eszköz” alkalmazása lehetséges! Pirotechnika kezelésénél lehetőség szerint
viseljünk védőkesztyűt! SOSE használjunk olyan eszközt, melynek nem vagyunk tisztában a
kezelésével! Petárda, gáz-riasztó fegyver, rendvédelmi szervek számára gyártott fény és
hanggránát (flashbang) használata SZIGORÚAN TILOS! Füstképző pirotechnikát épületben,
beltérben használni TILOS! (A szabályzat ezen pontja a mindenkori hatályos kormányrendelet
szerint módosulhat.)
9. Baleset: amennyiben a pályán ellátást igénylő sérülés történik (pl. kificamodott boka), a
játékot haladéktalanul fel kell függeszteni, a sérültet pedig ellátóhelyre kísérni.
FEGYVERKATEGÓRIÁK
Az airsoft fegyvereket az alábbi öt kategóriába soroljuk:
Kézifegyverek: általános kategória. Géppisztolyok, gépkarabélyok, hadipuskák, pisztolyok,
sörétes puskák (tipikusan AEG-ek) tartoznak ide. Maximális energiájuk 1.7 J (130m/s) és
tárkapacitásuk nem lehet több, mint 600 BB. Motoros tár használata nem engedélyezett!
Mesterlövészfegyverek: félautomata vagy ismétlő rendszerű, csak egyes lövésre képes,
rendszerint céltávcsővel ellátott puskák. Maximális tárkapacitás 70 BB. Maximális torkolati
energiájuk a többi fegyverhez képest magasabb lehet, maximum 3.3 Joule (180m/s). Ezt a
fegyverkategóriát a játék időtartama alatt csak tizennyolcadik életévüket betöltött személyek
kezelhetik! Minden mesterlövésznek rendelkeznie kell másodfegyverrel, melyet a 20m-es
biztonsági zónán belül használhat - amennyiben puskája meghaladja az 1.7 Joule-t (130m/s).
Másodfegyvernek Spring/GBB/NBB rendszerű pisztoly, vagy kompakt méretű AEP/AEG
javasolt.
(A mesterlövész játékosnak képesnek kell lennie a minimális biztonsági távolság jó
megbecslésére! A legegyszerűbb módszer, ha a lövész gondosan memorizálja, mekkorának
látszik az irányzékon keresztül szemlélve egy emberalak - vagy annak jellegzetes részlete - 20m
távolságból. Zoomos céltávcsőnél a leggyakrabban használt nagyítást vegyük alapul.
Bizonytalanság esetén javasolt a helyszínen a 20 métert kimérni, és a távolságbecslést
gyakorolni!)
Támogató fegyverek: automata működésre (sorozatlövésre) képes, nagykapacitású tárral ellátott
golyószórók, géppuskák. Villalábbal kell rendelkezniük, VAGY hasonlítaniuk valamely létező,
igazi csapattámogató fegyverre (M60, M249, M240, RPK, RPD, PKM, MG3/MG42). Maximális
energiájuk 1.7 J (130 m/s). Tárkapacitás korlátozás nincs, motoros tár használata engedélyezett!
Beltérben, közelharcra nem használhatók, épület/bunkervédelemre (tehát épületből kifelé
tüzelésre) viszont igen. Támogató fegyverrel csak talajra-fedezékre letámasztott pozícióból
VAGY féltérdelő (térdelő, ülő, fekvő) testhelyzetből szabad tüzelni. Mozgás közben tüzelni
TILOS! Ezt a fegyverkategóriát a játék időtartama alatt csak tizennyolcadik életévüket betöltött
személyek kezelhetik!
Gránátvetők: nagymennyiségű (14-180db) BB egyidejű kilövésére alkalmas, gázzal működű,
40mm airsoft “gránátokat” befogadó, közelharcban használatos eszközök. Önállóan vagy
kézifegyverre erősítve alkalmazhatók - mindkét esetben egy darab gránátvetőt vihet magával a
játékos. Felszerelésük támogató- vagy mesterlövészfegyverekre nem engedélyezett! Kizárólag
6mm BB lövedékkel működő gránátvető használható!
Aknák, kézigránátok: gázzal vagy rugóval működtetett, kézi erővel célba juttatott vagy
telepített (pl. botlódrótos) BB-szóró eszközök. Használatuk csak a játékszervező engedélyével,
speciális szabályokkal lehetséges! Játék befejezése után a telepített eszközöket azonnal el kell
távolítani a területről! Pirotechnikai elven működő gránátok, aknák használata SZIGORÚAN
TILOS!
JÁTÉKSZABÁLYOK
1. Találat: A játékos testét, ruházatát, felszerelését, illetve a fegyver bármely részét érő lövés
találatnak számít. Csapattárs lövése, illetve a fedezéken, tereptárgyon, növényzeten keresztül
érkező lövedék is találatnak számít. Visszapattanó lövés viszont nem találat! Levetett felszerelési
tárgyakat (pl. fának támasztott fegyver, földre helyezett hátizsák), taktikai pajzsot erő lövés nem
találat! Szintén találatnak minősül, ha a játékost az ellenfél hátulról vagy oldalról,
meglepetésszerűen, puszta kézzel (könnyen) megérinti. Ezt “késelésnek” nevezik. Késeléssel
szemből támadni TILOS és balesetveszélyes!
2. Találat jelzése: a találatot kapott játékos AZONNAL beszünteti a küzdelmet, majd
AZONNAL FELEMELI legalább az EGYIK KEZÉT, ÉS hangos, lehetőleg többszöri
“MEGVOLT” kiáltással jelzi a találatot. Nem szabad viszont kiáltani "késelésnél" (lásd 1. pont).
A játékosra mindaddig szabadon lehet tüzelni, amíg a találatot egyértelműen nem jelzi! A szóbeli
találatjelzés önmagában nem elegendő! Kiesett játékosra LŐNI TILOS!
3. Kiállás, visszaállás: találat jelzése után a játékos szíjra ereszti, vagy feje fölé emeli fegyverét,
és a játék megzavarása nélkül, legrövidebb úton távozik az övezetből. Státuszát fejére helyezett
fehér kendővel is jelezheti. Heves küzdelem, épületharc közben KÉZFELTARTÁSSAL VÉGIG
JELEZNI KELL a kiesett státuszt. Fokozott figyelemmel kell elhagynia a terepet, hogy ne váljon
célponttá, fedezékké, stb.
A kiesett játékost TILOS fedezéknek használni! Szükség esetén megtorpanhat vagy rövid ideig
várakozhat, ha így zavarja kevésbé a játékot. Ilyen esetben is végig jelezze kézfeltartással a
találatot! Épületharcnál rövid ideig, a játékos távozásáig szüneteltetni kell a küzdelmet, ha nincs
más lehetősége a helyiség biztonságos elhagyására. Ilyenkor hangos “KIJÖVÖK!” kiáltással
jelezze, hogy távozni készül. A visszaállás szabályait a szervező határozza meg.
Ha felszereléssel kapcsolatos probléma miatt (pl. fegyver meghibásodása) a játékos nem tudja
folytatni a küzdelmet, szabályosan ki kell állnia a játékból (lásd 2-3. pont), és el kell hagynia a
játékterületet. A hiba elhárítása után ugyanolyan módon állhat vissza, mintha kiesett volna –
amennyiben a játék szabályai ezt lehetővé teszik. (Az akkumulátor cseréje nem számít
meghibásodásnak, amennyiben a csere helyben, gyorsan elvégezhető.)
4. Kommunikáció: KIESETT JÁTÉKOS NEM BESZÉLHET-MUTOGATHAT, nem adhat
tovább semmilyen információt a még játékban lévőknek! Élőszavas (nem rádiós) kérdésre
legfeljebb saját halálának tényét erősítheti meg! A szembenálló felek a játék ideje alatt nem
kommunikálhatnak egymással - kivétel, ha ez a játék biztonságát, baleset elhárítását, illetve a
parancsnokok közötti információcserét szolgálja. Bármiféle vitatkozásnak, veszekedésnek, az
ellenfélen ejtett vélt vagy valós találatok bekiabálásának helye nincs! Tehát NEM SZÓLÍTJUK
FEL a másik játékost kiállásra!
5. Rádiózás: csak PMR (Personal Mobile Radio) típusú adó-vevő rádiók használata
engedélyezett. A VOX (hangra érzékeny) funkciót és a dallamos hívójeleket, csipogást
kapcsoljuk ki, mert zavarja a kommunikációt! Minél ritkábban forgalmazzunk a csapat számára
fenntartott csatornán, üzeneteinket fogjuk rövidre! (Közöljük nevünket, tartózkodási helyünket,
majd néhány szóban a lényeget.) Speciális esetben, a játékszervező engedélyével egyéb
rádiószabvány is alkalmazható, amennyiben megfelel a NHH (Nemzeti Hírközlési Hatóság)
előírásainak, a vonatkozó törvényi feltételek megtartása mellett.
6. Megadás, Eldobatás: a játékos felszólíthatja ellenfelét a megadásra, amennyiben sikerült
észrevétlenül hátába vagy oldalába kerülnie, és tiszta lövésre nyílik lehetősége. A felszólításnak
hangosnak, egyértelműnek kell lennie (pl. “Dobd el!”, “Kezeket fel!”, “Ne mozdulj!”). A
felszólítottnak nem kötelező engedelmeskednie, de bölcsebben teszi, ha együttműködik. Ha a
megadás mellett dönt, a szokványos módon jelzi a “találatot” és kiáll a játékból. (A fegyvert
természetesen nem kell eldobni.) E szabály alkalmazásánál fontos mindkét fél részéről a
sportszerű viselkedés (lásd 9. pont).
7. Fizikai kontaktus: a fejezet 1. pontjában ismertetett “késelést” leszámítva az ellenfelek nem
kerülhetnek semmilyen fizikai kontaktusba egymással!
8. Csalás: az airsoft-játék a becsületességen alapszik, ezért a csalókkal szemben a
LEGSZIGORÚBBAN FOG ELJÁRNI A KÖZÖSSÉG! Csalni értelmetlen, hiszen az airsoft nem
verseny, és előbb-utóbb mindenki tisztában lesz az illető személyével, ami végül a játékos
megbélyegzését, teljes kirekesztését vonja maga után. Nem éri meg!
Ne kiáltsunk azonnal csalót, ha ellenfelünk nem jelzi a (szerintünk) biztosnak vélt találatot.
Álljunk egészséges szkepticizmussal a saját teljesítményünkhöz. Hátha mégsem találtuk el.
Láttuk a becsapódást? Biztos? Hátha nem lőtt a fegyverünk, belerántottunk a lövésbe. Mozgó
vagy kis felületet mutató célpontot meglehetősen könnyű elhibázni. Ezek egy gyakorlott
játékossal is megesnek. Az aljnövényzet, a szél könnyedén kitérítheti a lövedékeket. Nagy
lőtávolságnál úgy tűnhet, hogy a lövedék talált - valójában jóval a cél előtt lehullott a földre.
Előfordulhat, hogy az adrenalin és a vastag öltözék miatt a játékos nem érezte, nem hallotta meg
a találatot. Velünk is megeshet. Szóval feleslegesen ne panaszkodjunk, ne gyártsunk
összeesküvés elméleteket! Lőjjünk újra.
9. Sportszerű viselkedés: igyekezzünk minden körülmények között megőrizni a játék
tisztaságát, kulturáltságát. Ne átkozódjunk, ne keressünk kiskapukat a szabályok
“megerőszakolásával”, mert ezek rombolják a játékélményt. Ügyeljünk a természet megóvására,
kerüljük a szemetelést, ne hagyjuk a pályán és annak környékén pl. a kiürült vizes palackokat,
stb. Legyünk tisztában az érvényes szabályokkal. Tartsuk tiszteletben a játékvezető kéréseit,
döntéseit, segítsük a munkáját. A találatot ne csak verbálisan, kézfeltartással is mindig jelezzük!
A vitás kérdéseket játékon kívül rendezzük!
Ha bizonytalanok vagyunk, hogy találatot kaptunk vagy sem, inkább álljunk ki. Ha két játékos
nagyon rövid időn belül (<2 másodperc) ér el találatot egymáson, mindkét fél álljon ki. Nagyobb
időeltérés vagy hátrányosabb pozíció esetén a „párbaj” vesztese azonnal szüntesse be a tüzelést,
ne éljen vissza a fönti illemszabállyal! Ha megadásra szólítanak fel minket, vegyük figyelembe,
hogy ellenfelünk a biztosnak vélt lövés helyett a békésebb megoldást választotta. Csak akkor
döntsünk a küzdelem folytatása mellett, ha indokolatlannak érezzük a felszólítást! Roppant
sportszerűtlen teljesen vert helyzetből „piszkos trükkökkel”, akciófilmbe illő megoldásokkal
viszonozni a gesztust! Szükség esetén mindannyiunk kötelessége csapattársait udvariasan
figyelmeztetni a fegyelmezett, sportszerű viselkedésre!
10. Korhatár: a minimum életkorhatár tizenhat év, tizennyolcadik életévüket be nem töltött
személyek csak felnőtt felügyelete mellett, írásos szülői engedéllyel vehetnek részt a játékokon.
JÁTÉKSZERVEZÉSI AJÁNLÁS
A játékszervezési ajánlás iránymutatóul, segédletként szolgál, hogy minél színvonalasabb
rendezvényeket bonyolíthassunk le.
1. Alapkövetelmények: airsoft játékot csak 18. életévét betöltött - alkohol vagy egyéb
cselekvőkészséget befolyásoló szer hatása alatt nem álló - személy bonyolítson le. A szervezőnek
tapasztalt játékosnak kell lennie, legkevesebb 8-10 nyílt szervezésű játékon való részvétellel a
háta mögött. Javasolt, hogy gépjárművel, mobiltelefonnal, internet eléréssel, elsősegély
csomaggal, fluoreszkáló mellénnyel, és légfegyverek sebességmérésére alkalmas eszközzel
(“kronóval”) rendelkezzen. Harminc főnél nagyobb létszámú játékok lebonyolításához legalább
kettő vagy több szervező javasolt!
2. Játékszervező felelőssége: a játékkal kapcsolatos minden információ, különleges szabályok
játék előtt kihirdetése, a résztvevők csapatokba osztása, és a játék lebonyolítása. A
játékszervezőnek a játék kezdetétől annak befejezéséig helyszínen kell tartózkodnia, és a
játékosok rendelkezésére állni. Neki kell eldöntenie a vitás kérdéseket, a szabályokat megsértő
személyeket figyelmeztetni, kizárni, vagy eltávolítani a pályáról. Szintén feladata nem megfelelő
játékkörülmények vagy balesetveszély esetén a játék felfüggesztése, elhalasztása, vagy lefújása -
az utóbbi esetben pedig a részvételi díj helyszínen visszafizetése (amennyiben volt). Ugyancsak
kötelessége a kezdő, tapasztalatlan játékosokat az alapvető biztonsági szabályokról tájékoztatni.
3. Játékszervező nem felelős: a játékosok testi épségéért, vagyontárgyaiért, a játékosok által
gondatlanul vagy szándékosan okozott károkért - különösen a játékosok hanyagságáért, a
biztonsági szabályok megsértéséért, nem engedélyezett vagy illegális felszerelés önkényes
használatáért. A játékosok saját felelősségükre vesznek részt a rendezvényen, és saját
felelősségükre használják a játékterületen lévő tereptárgyakat, járműveket, épületeket!
4. Játék meghirdetése: a játékot legalább 1-8 héttel a lebonyolítás előtt javasolt az arra alkalmas
fórumon meghirdetni (elektronikus vagy nyomatott formában). A játékleírásban az alábbi
információkat érdemes feltüntetni:
- Játék elnevezése, helye, ideje
- Szervező(k) neve, elérhetősége
- Játék kezdete, időtartama, befejezése
- Helyszín megközelíthetősége(térképpel)
- Részvétel feltételei
- Részvételi díj (mi foglaltatik benne)
- Minimális létszám
- Maximális létszám
- Kötelező felszerelés
- Javasolt felszerelés
- Különleges szabályok leírása
- Rádiócsatornák elosztása
- Játékosok beosztása
- Részletes játékleírás, program
- Játékterület térképe
- Airsoft Szabályzat elérhetősége
- Szülői engedély formanyomtatvány
(18 éven aluliaknak)
5. Jelentkezők regisztrálása: a jelentkezőket regisztrálni kell, és úgy beosztani, hogy az
összeszokott csapatok tagjai azonos oldalra kerüljenek - amennyiben ez nem borítja fel a
játékegyensúlyt. 18 év alatti személy jelentkezése esetén írásos szülői engedélyt, illetve a
kiskorúért felelősséget vállaló (játékban résztvevő) felnőtt nevét, telefonszámát kell elkérni. Ezen
felül az alábbi adatokra lehet szükségünk a jelentkezőktől:
- Név, csapat
- Fegyverkategória, teljesítmény
- Rendelkezik rádióval (igen/nem)
A jelentkezők listáját rendszeresen frissíteni kell. Amennyiben a jelentkezők létszáma nem éri el
a meghirdetett minimumot, illetve egyéb körülmények (időjárás, pálya állapota, technikai
problémák, stb.) nem teszik lehetővé a lebonyolítást, a rendezvényt legkevesebb 24 órával
korábban le kell fújni, vagy a játékkiírást a kisebb létszámnak megfelelően módosítani! Ha a
jelentkezők száma eléri a meghirdetett maximumot, zárjuk le a regisztrációt, és a létszámon
felülieket vegyük várólistára.
6. Feladatok a helyszínen: a szervezőnek minimum egy órával a játék kezdete előtt már a
helyszínen javasolt lennie. Nagyobb szabású rendezvény, rossz időjárás esetén érdemes már
előző nap szemlét tartani a pályán. A játékszervező fontosabb teendői közé tartozik:
JÁTÉK ELŐTT JÁTÉK UTÁN
- Próbahely kijelölése
- Védőfelszerelés ellenőrzése
- Fegyverek bemérése
- Kezdők tájékoztatása szabályokról
- Létszámellenőrzés
- Csapatok végleges beosztása
- Különleges szabályok ismertetése
- Játékmenet ismertetése
- Pályabejárás, térkép ismertetés
- Játék kezdetének kihirdetése
- Játék befejezésének kihirdetése
- Vitás kérdések eldöntése
- Eredmény összesítése, kihirdetése
- Szemét, talált tárgyak összegyűjtése
- Kellékek elszállítása, pályabontás
SZÓJEGYZÉK
AEG (Automatic Electric Gun) elektromotorral meghajtott, önműködő airsoft légfegyver
AEP (Automatic Electric Pistol) elektromotorral meghajtott, önműködő airsoft légpisztoly
Airsoft (vagy Softair) műanyaggolyót kilövő légfegyver, vagy a vele űzött játék
ANSI Z87.1-2003 munkavédelmi szabvány
BB airsoft műanyaglövedék
CQB (Close Quarters Battle) közelharc
GBB (Gas Blow Back) gázzal működő légpisztoly, melynél a gáz egy része a szán mozgatására
fordítódik
Green gas légfegyverhez használt propángáz, szilikonolaj adalékkal
(erősebb a HFC-134a-nál)
HFC-134a elsősorban GBB légpisztolyokhoz használt tetrafluoroetán gáz
Joule (J) a lövedék energiájának mértékegysége
„Kronó” (Chrono) lövedék sebességmérésére alkalmas, elektronikus készülék
NBB (Non Blow Back) a GBB pisztoly egyszerűbb változata, a szán nem mozog
Sátorvas az elsütőbillentyűt (ravaszt) védő fémkeret
Spring („Springes”) kézi erővel működtetett rugós légfegyver
Torkolati energia lövedék energiája a csőtorkolat elhagyásakor (a lövedék súlyának és
sebességének függvénye)

 

NYILATKOZAT

 

Alulírott
…….…………………………………….…………………………………………(szülő neve),
mint
………………………….……………………………………………………….(gyermek neve)
…………………………………………… (születési év, hónap)

törvényes képviselője, gyermekem airsoft játékon való részvételéhez hozzájárulok. Kijelentem,
hogy gyermekem egészséges, fizikailag terhelhető.
Jelen hozzájárulásomat az airsoft sport jellemzőinek ismeretében adtam ki. Gyermekem airsoft
játékban való részvételéért a szervezőket felelősség nem terheli.

 

Dátum: ………………………………………..

…………………………………………….
szülő aláírása

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.